,,KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE SZARVASON" CÍMŰ PROJEKT

Szarvas

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 azonosítószámú „Kerékpárút fejlesztése Szarvason” című projekt

2022/08.01.

Szarvas Város Önkormányzata sikeres projektet nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódjelű „Élhető települések” című felhívásra, mely a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, Magyarország kormánya illetve az európai uniós támogatás segítségével, mely 299 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A támogatásból az alábbi fejlesztés valósul meg:

A kerékpárutat az Almafa utca – másodrendű védtöltés – Hármas-Körös töltés nyomvonalon épül. Meglévő állapot bemutatása: A Történelmi Emlékúton a Körös utca – Almafa utca – Újtelep utca – Szivornya sor töltésén majd a meglévő betonúton halad tovább a nyomvonal a Gyékényesi csatornáig. Emellett 500 méter hosszan épül új nyomvonal a Hármas-Körös töltésig. A Szivornya sor köti össze az első rendű védtöltést és a Szivornya sori bekötőutat. Tervezett állapot bemutatása: Az első szakasz, melynek hossza 1040 méter az Almafa utca-Újtelep utca között épül 2,3 méter szélességben a Történelmi Emlékút melletti zöldterületen. Az Almafa utcában három helyen biztosítani kell a gyalogos kapcsolatot 1,5 m széles járdával a Nagy János utca, Harkály utca, valamint a Szent István – Zöld pázsit utca környezetében. Az út szélessége 2,3 méter. 1 pihenő is létesül, egy paddal és asztallal, kézi szemetessel és egy 4 férőhelyes kerékpártámasszal. A második szakasz a töltésen épülne ki a Móra Ferenc utca – Hatház utca között 3m széles új burkolattal a Benka Gyula utcai lecsatlakozó rámpával együtt. A tervezett út gépjárműforgalom számára is fenntartott. Hossza: 390 méter. Szélessége 3,0 méter. A harmadik szakasz a töltésen vezetett kerékpárút folytatása Hatház utca és a Gyékényesi csatorna között. A meglévő 3 méter széles burkolat kerül felújításra. A lecsatlakozó rámpák, valamint a kitérők 1 réteg aszfalttal épülnek meg. A kitérők környezetében a töltést szélesíteni kell. A tervezett út gépjármű-forgalom számára is fenntartott. Hossza: 1780 méter. A negyedik szakasz a Szivornya sori új út, a Gyékényesi csatorna és a Hármas körös I rendű védtöltés között létesül 3,5 méter szélességben. Az első 67 méteren meglévő sárrázó van ennek felújítása és szélesítése tervezett, míg a folytatásban a védtöltésig új alappal egy réteg aszfaltburkolat kerül. Hossza: 530 méter. Szélessége 3,5 méter. Az ötödik szakasz hossza 960 méter. A Hármas-Körös I rendű védtöltésen már létezik kijelölt kerékpárforgalmi létesítmény. Ezen a szakaszon burkolatépítés nem szükséges. Kizárólag jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre. Az építendő út teljes hossza 4700 méter.

Az építendő/felújításra kerülő út teljes hossza 4700 méter.” Ennek oka, hogy többnyire nem új építésről szól a projekt. A kerékpárút mentén számos lakó-és üdülő ház található, így az ott élő emberek fenntartható közlekedését segíti elő a fejlesztés megvalósítása. A kerékpározás népszerűsítését erősítik a jobb burkolatú utak és mindemellett a környezetszennyezés csökkentéséhez, valamint a szabadidős terek és programok elérhetőségének leegyszerűsödéséhez is hozzájárul. A beruházással településrészek közötti, megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózatot, alakít ki az Önkormányzat. A fejlesztés a Történelmi Emlékút bejárhatóságát is segíti a kerékpározást kedvelők körében.

 

A projekt befejezésének várható dátuma: 2024.12.31.

A projektről bővebb információt a www.szarvas.hu oldalon olvashatnak, valamint a 66/311-122/129 telefonszámon érdeklődhetnek

 

Az Ön böngészője sütiket használ a webhelyen való jobb navigáció, a webhelyhasználat elemzése és marketing tevékenységeink támogatása érdekében. View more
Elfogadom a sütiket